menu

Családireceptkönyv.hu

Általános Szerződési Feltételek


Általános Szerződési Feltételek


A Csaladireceptkonyv.hu állta nyújtott szolgáltatások használatával Ön elfogadja az alábbi szerződésben foglalt feltételeket, és annak rendelkezéseivel összefüggésben Felhasználónak minősül. Kérjük, alaposan olvassa át! Ha nem ért egyet, illetve nem tudja elfogadni általános szerződési feltételeit, kérjük, hogy ne kezdje meg a használatot.

A szolgáltatás:

A Csaladireceptkonyv.hu egy online szerkeszthető Családi receptkönyv gyűjtemény, mely segítségével Ön családtagjaival együtt írhatja receptjeiket. Ezek így könnyen gyorsan egy helyről érhetőek el a teljes család és barátok számára.

A szolgáltatások használata

Az irányelvek betartása kötelező.
A szolgáltatásokat rendeltetésszerűen kell használni (a biztosított kezelőfelületen keresztül, az utasításoknak megfelelően, a jogszabályok által megadott módon). Amennyiben ezektől a feltételektől, irányelvektől eltér, felfüggeszthetjük, szükség esetén megszüntethetjük az Önnek nyújtott szolgáltatást. Hasonlóképp járunk el feltételezett visszaélés kivizsgálása során.
A szolgáltatások használatbavételével sem azokra, sem a tartalomra vonatkozóan nem szerez szellemi tulajdonjogot. Az innen származó tartalmat kizárólag akkor használhatja fel, ha annak tulajdonosától engedélyt kap, vagy ha a törvény lehetővé teszi ezt egyéb módon. A szolgáltatásainkban megjelenő emblémák és szlogenek használata nem megengedett. A megjelenő jogi közlemények eltávolítása, módosítása vagy olvashatatlanná tétele tilos.
Az általunk megjelenített tartalom között szerepel olyan, ami nem a Csaladireceptkonyv.hu tulajdonában áll, Ezekért az a szervezet vagy felhasználó felelős, aki  elérhetővé tette. A szolgáltató ezeket felülvizsgálhatja, hogy sértik-e az irányelveket vagy bármilyen jogot. Mindazonáltal, természetesen nem ellenőrizzük az összes feltöltött tartalmat.
Szolgáltatásaink használata magában foglalja azt is, hogy adminisztrációs üzeneteket, közleményeket, egyéb információkat küldhetünk Önnek –ennek egy részét Ön kikapcsolhatja.

Az Ön szolgáltatásainkban lévő tartalma

Ha az egyes szolgáltatásokon belül bármilyen tartalmat tölt fel, az az Ön tulajdonában marad (szellemi tulajdonjogok is). A tartalom feltöltésével engedélyezi a Csaladireceptkonyv.hu-nak és együttműködőinek, hogy felhasználják, módosítsák, tárolják, közzétegyék, hosztolják, megosszák, reprodukálják, nyilvánosan megjelenítsék, előadják, terjesszék, származékos műveleteket hozzanak létre (ezzel is a használat céljából megfelelőbbé téve akár fordítással, adaptálással vagy egyéb módon). Ezek a jogok azonban korlátozottak, csak a szolgáltatások hirdetésére, üzemeltetésére, javítására, továbbiak fejlesztésére vonatkoznak. Az engedély érvényessége azután is fennáll, ha Ön már nem használja a szolgáltatásokat. Néhány szolgáltatás esetében lehetősége nyílik az ahhoz tartozó tartalmakhoz hozzáférni, illetve eltávolítani. Vannak olyan szolgáltatások, melyekbe ha Ön tartalmat küld be, azok használatával kapcsolatban csupán korlátozottak a hatásköreink az egyes beállítások, feltételek miatt. Mielőtt tartalmat tölt fel, kérjük, bizonyosodjon meg arról, hogy Önnek megvan a teljes jogosultsága a fent taglalt engedély megadására.
Az Ön által elküldött szolgáltatásokkal kapcsolatos javaslatokat, visszajelzéseket szabadon, kötelezettségek nélkül felhasználhatjuk.
A csaladireceptkonyvek.hu külön értesítés nélkül jogosult eltávolítani minden olyan anyagokat vagy anyagokra történő hivatkozást, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a csaladireceptkonyv.hu külön értesítés nélkül jogosult törölni a Felhasználót.
Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a csaladireceptkonyv.hu külön értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, információkat, feltöltéseket, tartalmakat vagy az ezekre történő hivatkozást (linket), amelyeket jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy amelyeket egyébként a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütközőnek talál. Ezekben az esetekben, a csaladireceptkonyv.hu külön értesítés nélkül jogosult törölni a Felhasználót, illetve a hozzáférési jogosultságát megszüntetni vagy – az eset tisztázásáig – korlátozni, szüneteltetni.

Szolgáltatások módosítása, megszüntetése

A szolgáltatások javítása, módosítása folyamatosan zajlik. Nemcsak újítások, bővítések, de felfüggesztések, megszüntetések is történhetnek a szolgáltatások terén.
Ha megoldható, időben értesítést küldünk egy-egy szolgáltatás megszűnéséről, ezzel biztosítva Önnek a lehetőséget az adott szolgáltatásban tárolt adatainak megszerzésére.
Ön bármikor abbahagyhatja a szolgáltatás használatát. A Csaladireceptkonyv.hu újabb korlátozásokat vezethet be,  módosíthat és meg is szüntetheti a szolgáltatások biztosítását.

A biztosított szavatosság, valamint a felelősség kizárása

Az általunk nyújtott szolgáltatásoknál igyekszünk biztosítani a (gazdaságilag ésszerű) szakértelmet és elővigyázatosságot. Ennek ellenére néhány dolgot nem tudunk megígérni.
A szolgáltatásokat a meglévő formában biztosítjuk. A szerződésben foglaltakon kívül semmilyen további ígéretet nem tesz a Csaladireceptkonyv.hu a szolgáltatásokkal kapcsolatban. Nem vállalunk felelősséget arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatások az Ön szükségleteit megfelelően kielégítsék, sem megbízhatóságát, sajátos funkcióit tekintve, sem pedig a tartalomért.
A szavatosság valamennyi formáját kizárjuk olyan mértékben, ahogy a vonatkozó jogszabály azt lehetővé teszi.

A szolgáltatásokért való felelősségünk

Elmaradt bevételért, haszonért, adatvesztésért, pénzügyi veszteségért a Csaladireceptkonyv.hu nem vállal felelősséget és semmilyen módon nem nyújt kártérítést, amennyiben a jogszabály ezt lehetővé teszi.
A kötelezettségvállalás bárminemű követelés esetén csupán arra az összegre korlátozódik, amit Ön fizetett nekünk adott szolgáltatás használatáért. Amennyiben úgy ítéljük meg, a szolgáltatást megismételjük.
Némely országokban jogszabályi jogokkal bírnak a fogyasztók, amik a jelen és minden további szerződés feltételeinek betartásával nem korlátozódnak.

A szerződési feltételekről

A jogszabályok és a szolgáltatások változása következtében a jelen és minden további szerződésben foglalt feltételeket módosíthatjuk – ez esetben közzé lesznek téve az oldalon a változások (itt, illetve az adott szolgáltatáson belül).  Ezek nem visszamenőleges hatályúak. Az új funkciót bevezető vagy jogi okokból készített megfontolások a közzététel időpontjakor lépnek hatályba. Ha a módosításokkal Ön nem ért egyet, abba kell hagynia a szolgáltatás használatát.
A további szerződési feltételek az irányadóak, ha a jelen szerződéssel ellentétesek is.
Ez a szerződés nem ad harmadik személynek semmiféle jogosultságot.
Ha eltér a szerződésben foglaltaktól, bármikor intézkedéseket kezdhetünk Önnel szemben.
Ha adott feltétel nem végrehajtható, az a többi feltétel érvényességét nem befolyásolja.

Adatvédelmi irányelvek

Az adatvédelmi irányelvek magukban foglalják az információk jellegét, gyűjtésüknek okát, felhasználásuk módját, a hozzáférést és a frissítések módját.

A Csaladireceptkonyv.hu által gyűjtött adatok

- Ön által megadott adatok. Ezeket a regisztrációkor adja meg (név, e-mail cím, stb.). 
A Csaladireceptkonyv.hu rendszerrel összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló

- Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Felhasználó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet;

- a megrendelésekből (pl: kiadvány megrendelése) származó díjak számlázása céljából kezelheti a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a Szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

Süti kezelés


Süti kezelés


Cookie-k (sütik) kezelése

Ez az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében. A gyűjtött adatokat nem használjuk azonosításra vagy kapcsolatfelvételre.

Ez az oldal harmadik féltől származó sütiket használ. A részleteket megtalálja az adatvédelmi szabályzatban.

Ez az oldal nyomkövető sütiket használ. A részleteket megtalálja az adatvédelmi szabályzatban.


Ha a Sütik elfogadása, vagy végig görgeti az oldalt, gombra kattint, engedélyezi, hogy a sütiben apró adatmennyiséget tároljunk a számítógépén. 

Ha a Sütik kikapcsolása gombra kattint, nem fogadja el a sütik vagy a localStorage használatát erre a weboldalra, esetleg törli a már tárolt sütiket (az oldal némely részei nem fognak megfelelően működni).


Ha többet akar tudni a sütikről és a localStorage megoldásról, látogassa meg az Information Commissioner's Office angol nyelvű oldalát.

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:
  a) az adatgyűjtés ténye,
  b) az érintettek köre,
  c) az adatgyűjtés célja,
  d) az adatkezelés időtartama,
  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 4. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.
 6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
 9. A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
 10. A weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A weboldalt felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Goggle adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és https://support.google.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a weboldaltól.

 

Adatkezelési iránylevek


Adatkezelési iránylevek


Az adatkezelés egyéb elvei (4.§ [3]-[4])

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Regisztráció

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldalon történő regisztráció körében a következőket:
  a) az adatgyűjtés ténye,
  b) az érintettek köre,
  c) az adatgyűjtés célja,
  d) az adatkezelés időtartama,
  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím (számlázási cím), profilkép, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.
 3. Az érintettek köre: A weboldalon regisztrált valamennyi érintett.
 4. Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, a regisztráció biztosítása, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.
 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
  • postai úton a 2643 Diósjenő, Kossuth út 3/a. címen,
  • e-mail útján az info@eszerzodes.hu e-mailcímen.
 3. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:
  Gedeon Nyomdaipari és Szolgáltató Bt.
  2600 Vác, Zrínyi utca 9.
  Tel.: (27) 501-655; (30) 949-2490
  Fax: (27) 501-656
  E-mail: info@hostcity.hu
 4. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (elektronikus számlázás) adatai:
  KBOSS.hu Kft.
  Székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b
  Email: info@szamlazz.hu
  Postacím: KBOSS.hu Kft., 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b
  Telefonszám: +3620 46 94 994, +3630 35 44 789, +3670 66 800 66
  Adatvédelem: https://www.szamlazz.hu/szamla/adatvedelem
 5. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-87822/2015.
 6. A szerződéseket a „saját szerződések” menüpontban kezelheti az érintett. A szerződésre meghívott félnek el kell fogadnia a meghívást, a személyes adataihoz való hozzájárulással.
 7. A weboldalra nem regisztrálhat 18. életévét nem betöltött, vagy cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes személy.
 8. Az adatok kezelését az Eszerzodes.hu rendszere automatizálva végzi, melyet nap végén az adatkezelő összesíti, és papír alapon archiválja.
 9. A személyes adatokat a szerződő felek egymással megosztják, a szerződés sikeres létrehozása érdekében.
 10. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink (Elker tv. 13/A.)

 1. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
 2. A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
 3. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.
 4. Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.
 5. A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.
 6. A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Hírlevél, DM tevékenység

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
 2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
 3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
 4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:
  a) az adatgyűjtés ténye,
  b) az érintettek köre,
  c) az adatgyűjtés célja,
  d) az adatkezelés időtartama,
  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.
 6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
 7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
 8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
 9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
 11. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-87823/2015.
 12. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Közösségi oldalak

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:
  a) az adatgyűjtés ténye,
  b) az érintettek köre,
  c) az adatgyűjtés célja,
  d) az adatkezelés időtartama,
  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
 4. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Adatbiztonság (7.§)

 1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
 2. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen
  - a jogosulatlan hozzáférés,
  - a megváltoztatás,
  - a továbbítás,
  - a nyilvánosságra hozatal,
  - a törlés vagy megsemmisítés,
  - a véletlen megsemmisülés és sérülés,
  - az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 4. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 5. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekébenaz adatkezelő gondoskodik:
  - a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
  - a szolgáltatásnyújtásbanrésztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,
  - a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.
 6. A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat
  - a jogosult számára rendelkezésre álljon,
  - hitelessége és hitelesítése biztosított,
  - változatlansága igazolható
 7. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere védtöbbek között
  - a számítástechnikai csalás,
  - a kémkedés,
  - a számítógépvírusok,
  - a spam-ek,
  - a hack-ek
  - és egyéb támadások ellen.
 8. Adatkelező a következő konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:
  - SSL titkosítás,
  - Az adatbázist kriptográfiai eljárással titkosítja,
  - Egyedi adatbázis és rendszer struktúra,
  - Beléptető audit,
  - Láthatók a felhasználói tevékenységek.

Az érintettek jogai (14.-19.§)

 1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
 2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 3. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 4. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
 5. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
 6. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.
 7. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 8. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 9. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Jogorvoslat

 1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 2. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 3. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 4. törvényben meghatározott egyéb esetben.
 5. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 6. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
 7. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés (22.§)

 1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
 2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
 4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
 5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
 6. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

Kártérítés és sérelemdíj (23. §)

 1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
 2. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
 3. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
 4. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

close add person Belépés recent_actors Regisztráció assignment_ind Belépés recent_actors Regisztráció account_balanceASZF info Impresszum thumb_up Facebook oldalunk